Para Makuha ng Tiyuhin at Tiyahin ang Mamanahin ay Pinagtangkaan ng mga Ito ang Buhay ng Kanilang Pamangkin, Wala Silang Kaalam-alam na Babalik Ito para Sila ay Singilin

Nang maulila ay nakaranas na nang pagmamalupit ang babae sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Nang malaman ng mga ito na mayroon siyang mamanahin sa mga magulang ay pinagplanuhan pa ng mga ito na siya ay iligpit. Hindi inasahan ng mag-asawa na muli silang magkikita ng pamangkin at may plano pa ito sa kanila. Ano kaya iyon? https://inspirepinas.com/stories/justice-for-girl/

Hindi Hinabol ng Mister na Ito ang Kaniyang Mag-ina Nang Lumayas sa Kaniyang Poder, Sigurado Kasi Siyang Gagapang Din Ito Pabalik sa Kaniya, Mangyari naman Kaya Iyon?

Hinayaan at sinigawan pa ng lalaking ito ang kaniyang mag-ina nang lumayas sa kaniyang poder. Sigurado raw kasi siyang gagapang din ito pabalik kapag wala nang makain. Mangyari kaya ang inaasahan niya o matututong tumayo ang babae sa sarili niyang paa? https://inspirepinas.com/stories/scent-of-success/

Dahil Kinakapos sa Pera ay Nagpasya ang Lalaki na Magtrabaho sa Saudi ngunit Naging Madalang ang Pakikipag-usap Nito sa Asawa, nang Komprontahin ng Misis ay Napahagulgol Ito sa Sinabi Niya

Kahit pinagdududahan ng mga magulang ay nakipagrelasyon pa rin ang babae sa lalaki. Para makaipon ng pera ay nangibang bansa ang mister ngunit napansin ng misis na dumadalang ang pagtawag nito sa kanya hanggang sa hindi na ito nakikipag-usap. May ibubunyag pala ang lalaki na ikawawasak ng kanyang puso. https://inspirepinas.com/stories/my-ofw-husband/