Para Makuha ng Tiyuhin at Tiyahin ang Mamanahin ay Pinagtangkaan ng mga Ito ang Buhay ng Kanilang Pamangkin, Wala Silang Kaalam-alam na Babalik Ito para Sila ay Singilin

Nang maulila ay nakaranas na nang pagmamalupit ang babae sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Nang malaman ng mga ito na mayroon siyang mamanahin sa mga magulang ay pinagplanuhan pa ng mga ito na siya ay iligpit. Hindi inasahan ng mag-asawa na muli silang magkikita ng pamangkin at may plano pa ito sa kanila. Ano kaya iyon? https://inspirepinas.com/stories/justice-for-girl/